Κτήμα Καρυδιές
Μικρές ενοικιαζόμενες μεζονέτες στα Δουναίικα Αμαλιάδος
m : 697.7415034
e-mail : ktimakaridies@gmail.com